Visjon og verdier


Vi støtter Norges Idrettsforbunds visjon Idrettsglede for alle. For oss betyr det at alle som er velkomne i klubben, og på banen vår. Dette er uavhengig om du har ambisjoner om å bli norgesmester, eller kun ser på disksport som god folkehelse. Idrettsglede for alle er rettesnoren i alle valgene klubben tar.

Klubbens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.