FOLKEHELSE - SAMFUNN


Hurdalsplattformen er regjeringens politiske plattform for 2021-2025. Under avsnittet Velferd til alle (Helse og omsorg) trekkes det frem at regjeringen vil gi frivillig sektor og idretten en viktig rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak. Videre sier plattformen at idrettstilbud skal være tilgjengelig for alle, særlig barn og unge.

Vi i Porsgrunn Disksportklubb har både forutsetninger og et ønske om å være en bidragsyter på dette området. Vi skaper lavterskel aktivitet. Både organisert og uorganisert.

Diskgolfbanen vår på Heistad er til fri bruk for alle. Det er ingen krav til medlemskap i klubben. Selv om vi selvfølgelig setter pris på at flest mulig melder seg inn i klubben. Alt du trenger av utstyr er i prinsippet 2-3 disker. Fult mulig å gå til anskaffelse av mer utstyr, men vi har et miljø og en kultur som ikke bygger opp til noe utstyrspress. Videre kan du spille i det antrekket du har.

Diskgolf kan du spille uorganisert når du selv måtte ønske, eller du kan delta på klubbens organiserte aktivitet. Det er ingen krav til forkunnskaper, og vi er stolte av å ha et miljø der alle hjelper alle. Det er heller ingen krav om å være topptrent for å begynne å spille diskgolf. Vi er stolte for hvert medlem vi «stjeler fra sofaen».

Ultimate er også lavterskel aktivitetstilbud. Dette er noe mer fysisk krevende, så her vil du dra nytte av et treningsgrunnlag fra før. Men ikke en nødvendighet. Siden dette er en lagidrett foregår denne aktiviteten organisert av klubben.

Med våre 200 medlemmer bidrar klubben årlig med en estimert verdiskapning(1) på 1 600 000 kr.

Utover aktiviteten vi skaper og miljøet klubbmiljøet vi tilbyr er vi også i dialog med andre ideelle aktører på søken etter et samarbeid. Klubben vår har et ønske om å bety noe mer!

  1. Dette er beregnet ved bruk av Hopkins Modell. Ved Johns Hopkins Universitet i USA er det utarbeidet en modell for beregning av verdien av frivillighet. Modellen er anerkjent og brukt i 27 land. (Antall medlemskap i idrettslaget x faktoren 0,016  (antall årsverk man har regnet seg frem til produseres pr medlem) x gjennomsnittlig industriarbeider lønn (ca  kr 500.000,-))