Medlemsfordeler


 • Mulighet til å delta på klubbmesterskap
 • Mulighet til å delta på ultimatetreninger
 • Mulighet til å delta på klubbturer
 • Ved årsmøtet (forutsatt at du har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp dine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.)
  • Møterett
  • Talerett
  • Fyller du 15 år i løpet av kalenderåret har du også stemmerett og er valgbar.
 • Alle juniorer som melder seg inn får en gratis disk!