Vår historie


Siden vi startet i 2017 med en liten gruppe grunnleggere, har PDSK nådd sine tidlige mål om å bygge en fantastisk 18-hulls bane. Oliver Halliday er mannen bak banen og klubben. Han ble ved en tilfeldighet introdusert for diskgolf på Lillehammer når han besøkte sin kjære Silje som studerte der. Og det var kjærlighet ved første kast.


Han så tidlig potensialet for området rundt IL Hei sitt anlegg på Heistad. Med seg i hovedrollen for bygging av ny bane tok han med seg svigerfar Tore Kaarstein, og etter mange arbeidstimer ble banen offisielt åpnet i 2020.

Etter besøket på Lillehammer fortsatte Oliver med uorganisert spilling på banen i Skien. Når han en dag meldte seg på ukesgolf i Skien kom han i kontakt med Terje Eriksen, Jon Daniel Hegna og Verner Jenssen. Noe som viste seg viktig for videre utvikling av klubben. Når Oliver i 2021 sendte ledervervet videre til Andreas Millerjord etterlot han seg en klubb som hadde rundet over 150 medlemmer.

Historien kunne vært veldig annerledes om det tidlige samarbeidet med IL Hei hadde ført frem. Til tross for gode samtaler med idrettslaget om å bli en undergruppe der, valgte man å etablere et selvstendig idrettslag. Heldigvis har det gode samarbeidet med IL Hei fortsatt, og vi har en veldig gjensidig glede av hverandre.

Grunnen til at vi med stolthet er en disksportklubb er at Oliver tidlig kom i kontakt med Tina Forsnes og Sigurd Kile Flaatten. De hadde fått erfaring med Ultimate under sin studietid på Ås, og ønsket å starte opp idretten her i Porsgrunn.