Lisens

Skal du spille VT Tour i klassene som spiller om frikort til Norgescup 24 (Open, Master 40+, Dame og Junior), Norgescup eller NM i diskgolf er det krav om konkurranselisens eller juniorlisens. Det er samme krav for å spille offisielle kamper i Ultimate.

Du administrerer selv lisens på iSonen. Her kan du også administrere lisenser for dine familiemedlemmer om de er medlem av PDSK. Logg deg på med samme ident som MinIdrett. Søk opp lisens og du vil finne NAIF der.

Snarveien finner du her.


Ønsker du lese mer om de ulike lisensene kan du gjøre det her.


Melde en skade om du har lisens

Alle skader skal meldes direkte til forsikringsselskapet. Meld skade her.


Medlemskap og lisens


Medlemskap

Klubben har pr. 27.08.2023 198 medlemmer, og vi tar gjerne i mot flere!

Medlemskontingenten for 2023 er kr 300,- for ordinære medlemmer, og kr 200,- for juniorer. Klubben sender ut faktura, og betaling av kontingent skjer via MinIdrett. Medlemskontingenten inkluderer kr 100,- pr medlem i kontingent til vårt særforbund NAIF (Norges Amerikanske Idretters Forbund).

Meld deg inn her: https://medlemskap.nif.no/849210

(Vi bruker Norges Idrettsforbund sin løsning for medlemsregistrering. Du må ha en “Idrettens ID” bruker for å kunne bruke denne løsningen. Om du av en eller annen grunn ikke ønsker dette ta kontakt med oss på epost eller send en melding til oss så ordner vi dette på en annen måte)


Som medlem i klubben har du akseptert å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. Herunder NIFs lov.

Dersom du ikke betaler medlemskontingenten vil du få en purring. Har du 1 år uten betalt medlemskap kan klubben slette deg som medlem. 2 år uten betalt medlemskap så plikter klubben å slette deg som medlem. Dette er hjemlet i NIFs lov §10.6(2).


Utmelding av klubben skal iht § 10.6(1) skje skriftlig, og får virkning når den er mottatt.