Klarer vi å bygge en av landets beste baner her i Porsgrunn?
 

Målet er på sikt å bygge en bane som er 950-1000 rated.

Den skal være et tilbud til de som ønsker større utfordringer 

enn banen på Heistad og planlagt bane på Kjølnes.

Dette skal være en bane som tilfredsstiller kravene 

for både Norges Cup og NM.
 

Foreløpig har styret bare gjort et grunnlagsarbeid på hvordan bane skal være, 

uten å tenke på konkret plassering. 

På årsmøtet for 2022 ble det gitt fullmakt til styret om å begynne å se 

på konkrete plasseringer, og ta kontakt med eventuelle grunneiere. 

Det kreves årsmøtevedtak på oppstart av bygging.
 

Har du tanker om hvor i Porsgrunn en slik bane kan bygges? 

Del gjerne dine tanker og ideer med styret!


Mer info kommer!!