Styret, Utvalg og andre funksjoner


Styret består av følgende medlemmer: 

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og styrets oppgave er å gjennomføre det Årsmøtet bestemmer, samt lede klubben mellom årsmøtene.

Rolle
Navn
LederKjetil Fosse
NestlederVerner Jenssen
Styremedlem (Økonomi)
Tore Kaarstein
Styremedlem
Terje Eriksen
Styremedlem
Jon Daniel Hegna Hagen
Styremedlem
Anna Aas Bamle
Styremedlem
Sigurd Flaatten
Vare styremedlem
Adrian Simmenes
Vare styremedlem
Jone Tørnqvist

Ultimateutvalget: 

Utvalget driver vår ultimateaktivitet

RolleNavn
Styrets representantSigurd Flaatten
Medlem av utvalgetTina Forsnes
Medlem av utvalget
Lars Johansen
Medlem av utvalget
Sondre Elle

Baneutvalg:

Drifter og vedlikeholder banen vår. En viktig oppgave er å klargjøre banen i forkant av turneringer.

RolleNavn
LederTerje Eriksen
Nestleder
Jone Tennefoss Tørnqvist
Medlem av utvalgetFredrik Heimdal
Medlem av utvalget
Anders Helgesen
Medlem av utvalget
Jørn Strand
Medlem av utvalget
Robin Oprann Hansen

Sponsorutvalg:

Skaffe og pleie sponsorer

RolleNavn
Medlem av utvalgetKjetil Fosse
Medlem av utvalget
Tore Kaarstein
Medlem av utvalget
Anna Aas Bamle
Medlem av utvalget
Jørn Andre W Andersen

Arrangementsutvalg:

Planlegger og gjennomfører ukesgolfer, turneringer, klubbturer og bagtag

RolleNavn
Medlem av utvalget
Jon Daniel Hegna Hagen
Medlem av utvalget
Jone Tennefoss Tørnqvist
Medlem av utvalget
Jesper Braathen
Medlem av utvalget
Thomas Olsen

Kommunikasjonsutvalget:

Driver hjemmesiden, facebook og instagram

RolleNavn
Medlem av utvalget
Adrian Simmenes
Medlem av utvalget
Kjetil Fosse
Medlem av utvalget
Andreas M. Mathiassen
Medlem av utvalget
Sondre Elle

Sportslig utvalg:

Planlegger og gjennomfører treninger og samlinger

RolleNavn
Medlem av utvalget
Terje Eriksen
Medlem av utvalget
Oliver Halliday

Valgkomite:

Valgkomiteens oppgave er å innstille kandidater til valg for Årsmøtet.

RolleNavn
LederSondre Elle
Medlem av utvalget
Lars Johansen
Medlem av utvalget
Jesper Braathen
Medlem av utvalget (Vara) Thomas Aske

Kontrollutvalg:

Kontrollutvalgets oppgave er å kvalitetssikre at alt i klubben blir gjennomført etter gjeldende lover og regler. Samt kontrollere at styret gjør det Årsmøtet har besluttet de skal gjøre.

RolleNavn
LederStian Sandersen
Medlem av utvalget
Oliver James Halliday
Medlem av utvalget (Vara)
Simen Øvergård

Lisensansvarlig: 

Harald Tønnes

Ansvarlig for politiattester:

Kjetil Fosse

Roller i klubben som trenger politiattest:

Trenere på diskgolfskolen