Hva er diskgolf?

Disksport er idretter der man bruker en sendeplate (disk). De to største grenene er diskgolf og ultimate hvor diskgolf er den mest utbredte aktiviteten. Disksport er generelt en lavkostsport hvor det er enkelt å komme i gang for liten og stor. Noen grener er basert på lagspill, mens andre er for enkeltutøvere. 

Det er baner for diskgolf i et stort antall over hele landet, og det bygges nye i stort tempo. En diskgolfbane er som en golfbane, med kurver istedenfor hull. Man spiller med en disk, og det er et gitt antall kast man skal bruke for å treffe kurven. Poeng noteres etter som man bruker flere eller færre kast. Banene er lagt slik at det er naturlige hindringer, og vær og vind spiller med for hvordan sendeplaten går. Les mer om spillet her.

Ultimate er et lagspill og en ikke-kontakt sport. I Norge spilles det i hovedsak ultimate innendørs, og det er vanlig med mixed lag med 5 spillere. Spillet foregår på en bane med en målsone i hver ende, og lagene scorer poeng ved mottak av disk’en i målsonen. Det brukes ikke dommere, men en selvdømmings-praksis der lagene både skal varsle og bli enige om utfallet av eventuelle regelbrudd før spillet går videre.

I NAIF (Norges Amerikanske Idretters Forbund) er det 64 klubber innen disksport, med 2.500 aktive medlemmer. Medlemsklubbene innenfor disksport arrangerer Norgescup (NC) og NM i diskgolf, Ultimateserie (US) og NM i ultimate og NM i Pargolf. Det er flere regionale turneringer i diskgolf, og mange klubber har ukesgolfer.


Kilde: Disksport – Norges Amerikanske Idretters Forbund