Bilder fra banenHull 1, fra teepad


Hull 2, fra teepad


Hull 3, fra teepad


Hull 3, innvinkling mot kurv


Hull 4, fra teepad


Hull 5, fra teepad


Hull 6, fra teepad


Hull 7, fra teepad


Hull7, midtveis fairway.


Hull 7, innvinkling mot kurv


Hull 8, fra teepad


Hull 8, innvinkling mot kurv


Hull 9, fra teepad


Hull 9, innvinkling mot kurv


Hull 10, fra teepad 


Hull 10, fra Dropzone


Hull 11, fra teepad


Hull 12, fra teepad


Hull 13, fra teepad


Hull 14, fra teepad


Hull 14, fra Dropzone  


Hull 14, mot kurv


Hull 15, fra teepad


Hull 16, fra teepad


Hull 16, midtveis fairway.

Hull 16, mot kurv.

Hull 17, fra teepad

Hull 17, fra Dropzone.

Hull 18, fra teepad

Hull 18, fra Dropzone.