Har du et ønske om å bidra i PDSK?

Postet av Porsgrunn Disksportklubb den 14. Jan 2024

27. februar arrangeres klubbens Årsmøte. Vi i valgkomiteen har oppgaven med å innstille nytt styre for Årsmøtet. Vi er godt i gang med jobben, men ønsker å komme i kontakt med handlekraftige medlemmer som er engasjert i klubben og dens virke.

Kunne du tenke deg å bidra i klubbens styre eller kontrollutvalg? Eller har du tips om noen vi bør kontakte?

Hovedstyrets hovedoppgave er å utføre det som Årsmøtet vedtar som klubbens handlingsplan. Det er ikke definerte roller i vårt styre utover leder og nestleder, og det sittende styret har hatt månedlige møter gjennom det siste året.

Kontrollutvalget skal påse at


• idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser

• idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om

• idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov

• idrettslaget har økonomisk kontroll internt

• årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Relevant erfaring eller kunnskap er viktig for klubben, men det viktigste er et brennende engasjement for klubben og aktivitetene frisbeegolf og ultimate. Vi ønsker at klubben skal gjenspeile samfunnets mangfold, og ønsker både unge og eldre, jenter/damer, gutter/menn, nybegynnere og de litt mer erfarne. Dersom det ikke det er plass til alle som ønsker det i styret, trenger klubben også hjelp til andre viktige oppgaver. Du er sterkt ønsket! Er du nysgjerrig, føler kallet, har erfaring eller vet om gode kandidater, ta kontakt Sondre Elle 406 02 077 innen 31.01.2024.

Mvh

Valgkomiteen Lars Johansen, Jesper Braathen, Thomas Aske (vara) og Sondre Elle (leder)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.