Årsmøte 2024

Postet av Porsgrunn Disksportklubb den 27. Jan 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Porsgrunn Disksportklubb (PDSK) 27. februar 2024. 

17.30-18.30        Årsmøte 

19.00-21.00        Hvordan putte bedre? 

Vi serverer et spennende foredrag av Louise Rodger Holte som vi tror treffer alle klubbens medlemmer. Uavhengig av ferdigheter og ambisjoner. Hun kommer garantert innom både putting og andre faser av spillet i diskgolf og ultimate. 

Louise har nærmere 20 års erfaring med å utvikle utøvere. De siste 10 årene har hun jobbet som idrettspsykologisk rådgiver for eliteutøvere både her i Norge og i utlandet. Hun jobber fra et holistisk perspektiv hvor omfavner hele individet for at vedkommende skal fungere både i og utenfor idretten. 

 

 

Alt arrangeres i auditorium A-260 ved USN Campus Kjølnes. Ligger i 2. etasje i bygg A, retning Frisklivsenteret. Benytt inngang i dette området. Her er det også gratis parkering på kveldstid utenfor døren. 

 

 
Det serveres pizza og brus under foredraget. 

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13. februar 2024 til post@pdsk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside. Link vil bli lagt ut på vår facebookside. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av PDSK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, ha betalt medlemskontingent for 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til PDSK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/organisering/arsmote-i-idrettslag/ 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Kjetil Fosse kontaktes på tlf 958 31 155 eller leder@pdsk.no 

 
Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret
Har du et ønske om å bidra i PDSK?

Postet av Porsgrunn Disksportklubb den 14. Jan 2024

27. februar arrangeres klubbens Årsmøte. Vi i valgkomiteen har oppgaven med å innstille nytt styre for Årsmøtet. Vi er godt i gang med jobben, men ønsker å komme i kontakt med handlekraftige medlemmer som er engasjert i klubben og dens virke.

Kunne du tenke deg å bidra i klubbens styre eller kontrollutvalg? Eller har du tips om noen vi bør kontakte?

Hovedstyrets hovedoppgave er å utføre det som Årsmøtet vedtar som klubbens handlingsplan. Det er ikke definerte roller i vårt styre utover leder og nestleder, og det sittende styret har hatt månedlige møter gjennom det siste året.

Kontrollutvalget skal påse at


• idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser

• idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om

• idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov

• idrettslaget har økonomisk kontroll internt

• årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Relevant erfaring eller kunnskap er viktig for klubben, men det viktigste er et brennende engasjement for klubben og aktivitetene frisbeegolf og ultimate. Vi ønsker at klubben skal gjenspeile samfunnets mangfold, og ønsker både unge og eldre, jenter/damer, gutter/menn, nybegynnere og de litt mer erfarne. Dersom det ikke det er plass til alle som ønsker det i styret, trenger klubben også hjelp til andre viktige oppgaver. Du er sterkt ønsket! Er du nysgjerrig, føler kallet, har erfaring eller vet om gode kandidater, ta kontakt Sondre Elle 406 02 077 innen 31.01.2024.

Mvh

Valgkomiteen Lars Johansen, Jesper Braathen, Thomas Aske (vara) og Sondre Elle (leder)